Historiska Anteckningar,

Minnen och anteckningar hämtade ur historiska källor

 

 

 

At uphjelpa och bättra minnet.

 

Twätta först hufwudet med ordinair god lut, hwarefter du straxt tager 4 skedblad Rosen-watten, 4 dito Salvie-watten, dito Poleye-saft, hwilket månges tilsammans wäl och strykes på hufwudet, som sedan omslås med et warmt kläde, så skal du förnimma en underbar nytta och wärkan til minnets förbättring.

 

Ur Den Sluga och Förståndiga Gubben, 1700-tal

 

 

Frun - Kära Vilhelm, har du märkt att jag lagade hålet i din byxficka i går kväll, sedan du gått och lagt dig? Är jag inte en omtänksam liten hustru?

 

Mannen - Hm! Hur visste du att det var ett hål i min byxficka?

 

 

Ur Piccolo 1913

 

 

- Ni ser inte ut att behöva tigga. Varför söker ni inte arbete ?

- Jag får inget betyg av min senaste arbetsgivare.

- Varför inte det då ?

- Nä, hon dog för femtio år sedan.

 

Ur Kasper, 1923

 

 

 

Deklarationsdags

 

 

Ur Svenskt Land, nr 22 1923

 

 

Arbetssökande :

 

Om någon behöfwer Skrifwarehjelp , så erbjuder sig dertil en stadgad Man, som förenar med en god Stil kännedomen af flera Språk och Wetenskaper och som alla dagar är ledig. Adress hwar man får sig anmäla, torde lemnas på källaren Winfatet wid Wästerlånggatan i billet til B.G. 

 

Ur Stockholms Posten 1799

 

 

 

Den som behärska formen,

blir ofta nog förledd att tro

att han även behärskar innehållet.

 

Ur Odi profanum vulgus, 1966

 

 

 

 

 

 

Högfärd :

 

Sedan herr Gustaf Rosengren blifvit utnämd till docent, lämnar han öfverallt sin paraply kvar, för att man ska tro att han redan är professor.

 

Ur Piccolo 1913

 

 

 

 

En Engströmsfavorit :

 

 

En fyra års parvel, bärande en mjölkflaska, passerar en bonde och följande samtal uppstår :

 

Pojken :   - Hnyt dej, bonne !

Bonden :  - Va för sla ?

Pojken :   - Hnyt dej, bonne !

Bonden :  - Å vet skäms, ditt lilla rackarben, annars....

Pojken :   - Tanse du well, att ja ta sätta ifrå mej möttafatta, va ?!

 

Albert Engström, 1902

 

 

 

För en hafwande Qwinna som icke wisst wet sin räkning. 

 

Om qwinnan får wärkar och icke wet om det är hännes tid at föda ; så tag et stop söt mjölk, koka däruti en hand full Fenkol, sila sedan mjölken ifrån, låt Qwinnan dricka samma mjölk, så stillas pinan samt styrkes häraf både modern och fostret.

 

Ur Den Kloka och Husaktiga Gumman, 1767

 

 

 

- Tig, så kommer man att tro, att du är klokare än du i verkligheten är.

 

Upton Sinclaire

 

 

 

Ur Söndags-Nisse, 1919

 

 

 

En vansklig fråga :

 

Lilla Lisa :  " - Mor, när en lögnare säger att något inte är sant - kan man då tro honom ? "

 

Allers Familje-Journal. 1897

 

 

Tänkvärt i stordriftens tid :

 

Potatis är ej stenar

 

Behandla ej potatisen som om den vore stenar. Tänk på att de är levande växtdelar. Sårade växtdelar andas livligt och en illa skördad potatis är svår att lagra.

 

Traktornytt, Juni 1952

 

 

- Hurudana tror du krusbären blir i år ?

- Åh, dom blir väl runda som vanligt.

 

Ur Kasper 1923

 

 

 

 

 

For description in english, photos or any question, just drop me a line : ulf@historiskabiblioteket.com

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteket - the Library - la Bibliotheque

Ett antal valda titlar ur sortimentet

 

        - 1599

1600 - 1699

1700 - 1799

1800 - 1899

1900 -

 

Kungörelser

Saxat ur gamla kungörelser och efterlysningar. Godis för släktforskare

 

Zpectra.net

Illustrationer med anknytning till konst och historia

Digital art and oil paintings

 

Mina böcker på Bokbörsen -

the Bookstore

 

Antiquarian ups and downs - antikvariska länkar

 

Kontakt

ulf@historiskabiblioteket.com

 

Hem